Doorgeschoten regels in organisaties vragen om rek

Vaccinatieregels die zo strikt zijn dat ze tot verspilling leiden en daarmee hun doel (kwetsbare mensen zo snel mogelijk beschermen) voorbijschieten. Steunmaatregelen die zo streng gecontroleerd worden dat ze de problemen van degenen die steun zoeken eerder groter dan kleiner maken. Professionals die het gevoel hebben dat ze meer tijd kwijt zijn aan het verantwoorden van hun handelingen dan aan de handelingen zelf.

We hebben steeds complexere systemen opgetuigd voor het maken en bewaken van regels, die steeds minder ruimte bieden. De balans tussen regels en rek is zoek.

Voor Boukje Keijzer de aanleiding om een boek te schrijven voor professionals in (publieke) organisaties die door alle administratie niet meer toekomen aan hun ‘echte’ werk. Die de vrijheid missen om maatwerk te leveren en menselijkheid te tonen als de situatie daarom vraagt. Die graag het houvast benutten die regels bieden, maar in de praktijk merken dat het gebrek aan ruimte verstikkend werkt. Boukje put hierbij uit ruim 20 jaar ervaring in de publieke sector met het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Want het is duidelijk dat die elkaar steeds minder goed begrijpen.

Haar boek De regels en de rek is erop gericht om professionals zélf de balans te laten vinden tussen de regels en de rek in hun eigen organisatie, zonder het houvast die regels bieden los te laten. Regels worden immers opgesteld om processen in organisaties te stroomlijnen of om belangrijke waarden zoals gelijkheid, veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Maar in de praktijk zitten de regels deze waarden soms juist in de weg. Dan is het volgen van het protocol een doel op zich geworden, waardoor het uiteindelijke doel niet bereikt wordt. De talloze praktijkvoorbeelden en eenvoudige opdrachten inspireren om zelf concrete stappen te zetten richting een betere balans tussen regels en rek in organisaties. Want tussen de regels is er veel meer ruimte dan men denkt.

“Wat een heerlijk origineel, praktisch en uitdagend boek. Boukje Keijzer laat zien hoe we op een doordachte wijze onnodige regels kunnen opruimen, zodat we vastleggen wat moet en loslaten wat kan. Je krijgt als mens, en zeker ook als professional, meteen zin om zelf aan de slag te gaan.”
Jitske Kramer, corporate antropoloog, internationaal spreker en bestsellerauteur van onder meer De Corporate Tribe en Deep Democracy.

Dr. Boukje Keijzer is al ruim 20 jaar actief in de publieke sector. Sinds 2010 is ze directeur van 7Zebra’s. Van daaruit ontwikkelde ze een methodiek om meer mogelijk te maken door de rek in de regels te vinden. Boukje is een veelgevraagd spreker over dit onderwerp. Met de Ontregelbus trok ze twee jaar lang in opdracht van het Ministerie van VWS het land in om zorginstellingen te helpen met ontregelen. Lees verder 

De regels en de rek

  • Auteur: Boukje Keijzer
  • ISBN: 9789462763944 | Kaartenset 9789024443505 | Combi 9789024443741
  • Prijs: € 27,50 | Kaartenset € 19,50 | Combi € 37,50
  • Verschijningsdatum: 17 mei 2021
  • Boom uitgevers Amsterdam
afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie