Meeleven, aanpassen, doorpakken

Redactie Baaz
De arbeidsmarkt van de toekomst zal zich kenmerken door één constante: verandering. Of het nu technologische innovaties zijn, tijden van economische onzekerheid of onvoorziene omstandigheden zoals de huidige coronapandemie, jij zal steeds sneller moeten kunnen schakelen. Jij, en jouw medewerkers. Recruitmentbureau Robert Half stelt dat het adaptibility-quotiënt (AQ) - ofwel aanpassingsvermogen - op de werkvloer een niet te miskennen factor is om ook in de toekomst succesvol te blijven.

Aanpassen helpt bij ontwikkeling. Schakel je, dan leer je. En leer je, dan bereik je een fundament dat vandaag de dag het verschil tussen een vroege stop en langdurige toekomst kan betekenen. Het gehele bedrijfsleven digitaliseert immers. Wie achterloopt verliest waarde. Als werkgever is het belangrijk om zorg te dragen voor de houding en vaardigheid die tot proactieve samenwerking tussen werknemers leidt.

De crisis is voor velen een verschrikkelijk iets, maar wordt te vaak uitsluitend als obstakel gezien. Grootse verandering is een kans. Leren jij en jouw medewerkers met dergelijke verandering om te gaan, dan wordt vrijwel elke grootse onzekerheid leefbaar.

Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin verandering niet als een drempel of stoorzender, maar de normale gang van zaken gezien wordt. Begrens afhankelijkheid van teams en nodig reflectie uit. Door de individuele verantwoordelijkheid van medewerkers breder te trekken, afwachtende houdingen af te keuren en proactieve acties te belonen, verduidelijk je het belang van aanpassingsvermogen.

Kijk kritisch naar bekende werkwijzen

Wat vandaag werkt, leidt in de toekomst niet vanzelfsprekend tot succes. Vastroesten in bekende werkwijzen is een grote valkuil. Geef medewerkers de uitdaging om KPI’s op alternatieve manieren te behalen. Bijvoorbeeld door tijd vrij te maken voor het onderzoeken van nieuwe software. Dat hoeft zichzelf niet direct uit te betalen. Langzaamaan bereik je een werkvloer die beseft dat er altijd meer dan één manier is om tot een oplossing te komen.

‘Business as usual’ maar dan anders

Voor sommige betekent ‘business as usual’ van negen tot vijf achter het bureau zitten en op vaste tijden overleggen. Anderen hanteren een jaarlijks collectief verlof waar niet van afgeweken wordt. Beide scenario’s zijn een probleem.

Verwacht je flexibiliteit onder personeel, dan dien je je flexibel op te stellen. Bedrijfsbeleid is een perfect middel.

Faciliteer thuiswerk. Inventariseer de waarde die kantoortijd werkelijk heeft, en bedenk je hoe die waarde op afstand opgevangen kan worden. Vertrouw je er niet op dat productiviteit op afstand nageleefd wordt, dan faciliteer je de tools - software of werkwijzen - die productiviteit op afstand controleren. Dit stelt je in staat om je flexibel op te stellen wanneer de voorkeur van een individu naar thuiswerk uitgaat. Onderaan de streep creëer je een fundament wat aanpassingsvermogen onder personeel toestaat. Het daadwerkelijke gebruik van dat fundament kan je vervolgens van een medewerker verwachten.

AQ als pré

Bij werving werd vroeger nogal een nadruk op IQ en EQ gelegd. En hoewel AQ (aanpassingsquotiënt) zeker onder bestaand personeel aan te brengen is, blijft aanleg mooi meegenomen. Dus dient AQ bij werving centraal te staan.

Hoe snel kan een personeelslid zich heroriënteren? Denkt de medewerker vooral in problemen of in oplossingen? En hoe gaat hij of zij om met een klimaat van continue verandering? Medewerkers met een hoog aanpassingsvermogen zijn immers noodzakelijk om bij veranderende omstandigheden de onderneming competitief en toekomstbestendig te houden.

In het sollicitatieproces wordt dit zichtbaar in het interview. Recruit je goed, dan vraag je door naar voorbeelden van situaties waaruit aanpassingsvermogen blijkt.

Evaluatie

Aanpassingsvermogen is niet eenzijdig. De capaciteiten van een medewerker komen pas tot hun recht in een bedrijfscultuur waar daar ruimte voor is. Door de manier waarop jij op de crisis reageert onder de loep te nemen, ga je na of je voorziet in een bedrijfscultuur die toekomstbestendigheid in de hand werkt. Hoe verliep de transitie naar thuiswerk? Zijn we inmiddels mee met de nieuwe werkelijkheid? Hoe kunnen we dat proces in de toekomst versnellen? En hoe geef ik deze hervormde bedrijfscultuur mee aan toekomstig personeel?

Met een beetje geluk slaag jij erin om nog jarenlang nieuwe gezichten in jouw bedrijfscultuur te omarmen. Toch hopen we dat je het niet aan geluk overlaat. Hoewel je genoodzaakt bent om de meeste actuele verandering machteloos aan te schouwen, blijft er altijd iets in eigen hand. Niemand slaagde en slaagt in een vlekkloze aanpassing aan de nieuwe realiteit. Maar zij die zich erdoorheen wrikken, hebben stuk voor stuk één eigenschap in gemeen: optimisme. Beschouw verandering als kans. Kansen zijn immers te benutten - ellende niet.

Info: roberthalf.nl

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie