Nieuwe fase woningbouwopgave vraagt om concrete oplossingen en aanpak

Redactie Baaz

Met de wijziging van de Woningwet per 1 januari 2022 en de komst van een Minister van Ruimte gaat de woningbouwopgave een nieuwe fase in. Daarom organiseert SPRYG Real Estate Academy op 11 november 2021 de strategiemiddag Nieuwe Gebieden voor Woningbouw 2021. In één middag komen beleidsmakers, corporaties, ontwikkelaars en investeerders met concrete oplossingen voor de woningbouwopgave. De belangrijkste spelers binnen de opgave zetten het gesprek op scherp over versnelling, betaalbaarheid en samenwerkingsoplossingen. Zo deelt het Ministerie BZK de instrumenten voor versnelling van de woningbouw.

De top van de Nederlandse woningmarkt brengt belangrijke vragen onder de aandacht: Hoe houden we de ambities hoog, zonder de realiteit uit het oog te verliezen? Welke samenwerkingen hebben corporaties nodig? Onder het dagvoorzitterschap van Prof. Peter Boelhouwer, Hoogleraar Housing systems aan de TU Delft, wordt in het kader van de actuele woningbouwopgave afgesloten met een gesprek over ingegrale samenwerkingskansen om gebieden snel tot ontwikkeling te brengen. Het volledige programma vindt u op: https://spryg.com/nl/events/woningbouw

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie