Robuust economisch herstel verwacht voor Nederland in 2021

Redactie Baaz
Landen, bedrijfssectoren en inkomensniveaus zullen onevenwichtig herstellen van de Covid-19-pandemie, aldus een rapport dat is gepubliceerd door kredietverzekeraar Coface. Deze toenemende ongelijkheid, samen met de publieke ontevredenheid over de manier waarop de overheid de pandemie in veel landen aanpakt, kan leiden tot meer protesten en geweld. Ook in Nederland is de politiek-sociale kwetsbaarheid toegenomen. 
  • Nederland: economische tegenslag in Q1, sterk herstel in overige kwartalen
  • Economische impact van COVID-19 groter in markten met sterke dienstensector, met uitzondering van Nederland
  • Politieke en sociale kwetsbaarheid in veel landen toegenomen, ook in Nederland

Een jaar na het begin van de Covid-19-pandemie, en de grootste wereldwijde recessie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, voorziet Coface voor 2021 een wereldwijde groei van gemiddeld 4,3%, en een toename in de wereldhandel van 6,7% (na -5,2% in 2020). Voor Nederland verwacht Coface een robuust economisch herstel in 2021. Na de bbp-daling van 3,8% in 2020, zal de economie naar verwachting groeien met 3,5% in 2021. Dit betekent dat na een nieuwe tegenslag in Q1, als gevolg van de forse lockdownmaatregelen, de economie in de volgende kwartalen een sterk herstel zal laten zien. 

“De ontwikkeling van het bbp in combinatie met omzetdaling in grote bedrijfssectoren zou normaliter tot een faillissementsgroei van ruim 40% in 2020 vergeleken met 2019 hebben geleid”, legt Christiane von Berg, Coface regio econoom Noord-Europa, uit. “De steunmaatregelen vanuit overheden, centrale banken en het bedrijfsleven zelf hebben echter tot een tegengesteld effect geleid. Ondanks de unieke mondiale recessie was er in 2020 namelijk sprake van een wereldwijde daling van het aantal faillissementen van ruim 12% (-22% in de eurozone, -19% in Azië-Pacific en -3% in Noord-Amerika). Dit fenomeen staat inmiddels bekend als de ‘insolventie-paradox’. Een voortzetting van bedoelde steunmaatregelen ligt voor de hand zolang de Covid-crisis aanhoudt en stelt veel bedrijven in staat ook dit jaar te overleven.”

“In Nederland is het aantal faillissementen in 2020 met 16% afgenomen, terwijl onze voorspellingen in de situatie zonder overheidsingrijpen uitgingen van een toename van 35%. Wel zijn er grote verschillen per sector. Zo zijn faillissementen in de horeca in 2020 wel degelijk toegenomen. De daling in faillissementen is niet exclusief te danken aan overheidsingrijpen, maar ook door solidariteit in de handelsketen tussen leveranciers en afnemers of coulante opstelling van verhuurders. Coface is trots dat de samenwerking tussen kredietverzekeraars en overheid een bijdrage levert aan de demping van het effect van de Covid-crisis”, aldus Coface landendirecteur Edwin Busio. 

Coface verwacht een ongelijkmatig economisch herstel op drie niveaus:

  • Grote ongelijkheden tussen landen. Terwijl de prestaties van China en andere Aziatische economieën de wereldwijde groei stimuleren, zullen de belangrijkste economieën dit jaar niet terugkeren naar het bbp-niveau van vóór de crisis. Vooral in landen die sterk afhankelijk zijn van de diensten- of toeristensector (zoals Spanje en het Verenigd Koninkrijk), of die achterblijven in het vaccinatieproces (zoals Nederland op dit moment), duurt het herstel langer.
     
  • Sectorale ongelijkheden. De automobielsector, waarvan de groei gunstig verraste in de tweede helft van 2020, laat een sterk herstel zien gevolgd door de bouwsector en de chemie. Het is niet verwonderlijk dat veel dienstenactiviteiten op de lange termijn verzwakt blijven door de pandemie. De transportsector wordt, vanwege de wereldwijde reisbeperkingen, het zwaarst getroffen. Dat geldt overigens vooral voor de luchtvaart, terwijl het containervervoer over zee weer een sterke groei laat zien.
     
  • Toegenomen inkomensongelijkheid. De minst gekwalificeerde werknemers, jongeren en vrouwen verliezen sneller hun baan dan de rest van de bevolking. Vooral vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de zwaar getroffen dienstensector. Covid-19 leidt, zoals eerdere epidemieën uit de 21e eeuw, tot een toename van inkomensongelijkheid op lange termijn wat resulteert in meer sociale onrust.

De Coface-landenrisicobeoordeling van Nederland blijft begin 2021 op A2 staan. Hiermee beschikt Nederland over de beste beoordeling die de kredietverzekeraar op dit moment aan landen toeschrijft. Slechts 11 van de 163 landen die Coface actief beoordeelt, krijgen een A2-rating. 

Dat er licht is aan het einde van de tunnel is terug te zien in de sectorrisicoanalyse. Coface verbeterde de sectorrisicobeoordeling voor de Nederlandse auto-industrie van ‘zeer hoog’ naar ‘hoog’ risico, dankzij een licht herstel van de Duitse auto-industrie. Ondanks een licht herstel blijft echter de auto-industrie, samen met de kledingindustrie, energie, metalen, detailhandel en transport, behoren tot de meer riskante sectoren van de economie met een risicobeoordeling van ‘hoog’ of ‘zeer hoog’.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie