Hyperflexibel werk aanbieden als antwoord op personeelstekort

Redactie Baaz

Door de huidige personeelstekorten wordt het voor veel ondernemers onmogelijk gemaakt om alle diensten te vullen, met alle gevolgen van dien. Een rigoureuze andere denkwijze is een van de oplossingen. Het platform Youbahn is hier een mooi voorbeeld van door werken anders in te richten. Hier staat flexibel werken centraal: als ‘Youbahner’ kun je zelf bepalen waar, wanneer en hoe vaak je werkt.

Wil je op maandagochtend in de huishouding, op dinsdagmiddag als fietskoerier en op donderdag-avond achter de bar werken? Geen enkel probleem. Op deze manier zitten Youbahners niet vast aan roosters en kunnen ondernemers een dienstverband van 24 uur in de week als vier diensten van zes uur op het platform plaatsen. Roosters worden hierdoor makkelijker en sneller opgevuld. Ard Huininga, CEO bij Youbahn vertelt over de ins en outs van hyperflexibel werken.

Kun je meer vertellen over Youbahn?

“Youbahn is een uitzendplatform voor flexibel studentenwerk. Het platform is opgericht om in te spelen op de werkbehoeften van studenten, waarin flexibiliteit voorop staat. Op ons platform kun-nen studenten reageren op shifts die passen bij hun agenda. Hiermee bieden we hyperflexibiliteit; bij ons kan iedereen werken wanneer en hoe hij of zij maar wil. Via ons platform werken voorna-melijk mensen tussen de 18 en 30 jaar. Het is ideaal voor iemand die op zoek is naar flexibel werk en eenvoudig wil bijverdienen. We hebben verschillende shifts in diverse branches voor de meest uiteenlopende ondernemers. Op dit moment zijn wij actief in drie steden: Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Onze ambitie is om voor 2024 actief te zijn in twaalf steden.”

Hoe werkt dat dan precies?

“Ondernemers kunnen eenvoudig een shift aanbieden waar Youbahners op kunnen reageren. Het fijne aan ons platform is dat ondernemers zelf uit alle reacties kunnen kiezen wie bij hen komt wer-ken. Een opdrachtgever kan de slagingskans vergroten door het aanbieden van een aantrekkelijk uurloon. Maar ook de reactiesnelheid van de opdrachtgever is ontzettend belangrijk. De werkne-mer wil weten waar hij of zij aan toe is. Bovendien beoordelen de Youbahner en de ondernemer elkaar door het geven van een rating. Hiermee bouwen beiden aan hun visitekaartje. Hoe hoger je beoordeling, hoe groter de kans om gekozen te worden. Daarnaast zoeken opdrachtgevers ook steeds vaker personeel op piek- en ziekmomenten. Een shift is in een paar minuten online ge-plaatst en kan dezelfde dag nog vervuld worden.”

Waarmee onderscheidt Youbahn zich ten opzichte van andere uitzendplatformen?

“Ons onderscheidend vermogen is dat wij alléén aanbod tonen binnen de eerdergenoemde steden en dat wij voor iedere werkende een passend aanbod creëren. Wanneer iemand al ervaring heeft in de hotellerie, wordt dit type werk in de app getoond in plaats van het complete aanbod. Daar-naast is iedere werknemer bij ons in dienst en is iedereen dus volledig verzekerd. Wij dragen zorg voor alle premies, de Youbahner bouwt vakantiedagen op en ontvangt vakantiegeld. Dit in tegen-stelling tot zzp-platformen, hier is een zpp’er zelf verantwoordelijk voor het regelen van de juiste verzekering en het doen van belastingaangifte. Daarnaast werken wij niet met intercedenten. On-dernemers via ons platform staan dus direct in contact met de Youbahners.

Hoe waarborgen jullie de kwaliteit van het werk van de flexibele arbeidskrachten en vice versa?

“Wij hanteren eigenlijk dezelfde methode als bijvoorbeeld AirBnB, waar huurders en verhuurders elkaar beoordelen. Na iedere shift beoordelen opdrachtgever en Youbahner elkaar. Wij volgen

nauwlettend de beoordelingen en zorgen ervoor dat de ondernemers goed passen bij onze doel-groep. Daarnaast bouwen Youbahners bij ons een skillspaspoort op. Door verschillende shifts op te pakken, verzamelen ze skills in hun profiel. Zodra ze op zoek gaan naar hun eerste fulltime-baan, kunnen ze dit inzetten om hun competenties aan te tonen. Dit dient als extra drijfveer om goede ratings van verschillende ondernemers te ontvangen.”

Welke branches zijn op dit moment populair?

“Vooral de hotellerie en de horeca zijn bij ons erg populair.

Denk aan barmedewerkers, restaurantbedienden en schoonmaak. We zien dat hoe hoger de nood is, hoe hoger het uurloon is wat wordt aangeboden. Daarmee wordt een shift ook heel snel ver-vuld. Ook is er veel interesse om aan de slag te gaan als rider (fietskoerier). We zien op dit mo-ment dat de populariteit van de logistiek en callcenters afneemt, maar dit heeft ook vooral te ma-ken met de uurlonen. Door de nood in de horeca, worden daar hogere uurlonen aangeboden. Dit is voor veel Youbahners de graadmeter die bepaalt of een shift wordt gekozen. Dus wil je als op-drachtgever opvallen, dan zul je moeten meebewegen en je shift zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Hoe kunnen ondernemers profiteren van Youbahn?

“Ondernemers kunnen bij ons een eigen ‘flexpool’ van talenten opbouwen die ze snel kunnen in-zetten. Op deze manier zien ze regelmatig dezelfde gezichten terug, worden ze sneller onderdeel van een team en zijn ze tegelijkertijd flexibel inzetbaar. Maar we kennen ook ondernemers die er juist bewust voor kiezen om te wisselen in arbeidskrachten en een keuze te maken op basis van beoordelingen gegeven door eerdere ondernemers. Een ander belangrijk voordeel is dat op ieder moment van de dag een shift kan worden geplaatst. Als je kijkt naar onze klanten zie je twee ver-schillende typen. De één beheert zijn flexibele schil volledig via Youbahn en de ander zet het plat-form pas in wanneer de nood naar personeel hoog is. Kanttekening hierbij is wel dat zij vaker een hoger uurloon moeten bieden om het aantrekkelijk te maken, omdat dit vaak om last minute shifts gaat.”

Wat is volgens jou nodig om het personeelstekort terug te dringen?

“Voor de pandemie was het al duidelijk dat er tekorten waren op de arbeidsmarkt. Door de vergrij-zing neemt dit alleen maar toe. Ondanks dat iedereen dit al aan zag komen, is de urgentie pas echt hoog als de nood aan de man is. Vanaf dan wordt er in mogelijkheden gedacht.

Feit is dat we het personeelstekort niet kunnen terugdringen, maar ik vind dat een uitzendplatform wel dé oplossing is om onbenut arbeidspotentieel in te zetten. Ondernemers moeten het beeld los-laten dat een 40-urige werkweek ingevuld moet worden door één persoon. We zien dat door deze uren op te delen, de kans dat de shift wordt vervuld vele malen hoger is. Op deze manier kan je ook studenten aan je binden die regelmatig bij je willen werken, maar niet altijd dezelfde dagen kunnen werken vanwege hun studie.

Verder denk ik ook dat we het klassieke sollicitatieproces eens op de schop moeten nemen. Denk aan open hiring: zonder sollicitatieprocedure mensen aannemen. Hierdoor zijn werklozen of men-sen met een gat op hun cv waarschijnlijk eerder gemotiveerd om aan het werk te gaan. Deze ma-nier van matching past met name voor laaggeschoold werk.”

Welke trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voorzie je?

“Ik verwacht dat er een toename ontstaat in het aantal eendags klussen. Ook zullen ondernemers zich moeten voorbereiden op de stijgende lonen. Sinds augustus is de markt ontploft. We zien dat ondernemers, met name in de horeca, flitskoeriers en bezorgdiensten, een veel hoger uurloon hanteren dan voorheen. Inmiddels vaak wel een stijging van zes á zeven euro per uur.

Verder denk ik dat we steeds meer te maken gaan krijgen met arbeidsmigranten. Binnen nu en een jaar kijkt niemand meer vreemd op als een Spaanse kok in een Nederlandse keuken aan het werk is. We moeten als Nederland deze opties wel verkennen en gaan stimuleren, want anders kun je als land economisch gezien niet groeien.

Wat is er nodig om de arbeidsmarkt in beweging te brengen?

“Ik denk vooral een open vizier. Dus kijken waar de mogelijkheden en kansen liggen. De verdere ontwikkelingen van een uitzendplatform zijn in mijn ogen belangrijk, maar ik denk ook dat mensen langer door kunnen werken. Dit kun je onder andere stimuleren door werken aantrekkelijker te ma-ken. Anderzijds kunnen we nog meer buitenlandse medewerkers inzetten. Tot slot vind ik ook dat we werkzaamheden nog slimmer moeten inrichten, waardoor je minder mensen nodig hebt. Dit doen wij zelf ook bij Youbahn, doordat wij geen intercedenten nodig hebben.”

Tot slot; is deze nieuwe manier van werken dé oplossing voor personeelstekorten?

“Niet volledig, máár het biedt wel de mogelijkheid om alsnog onbenut arbeidspotentieel die anders geen werk zouden doen wel te verleiden om een dag(deel) te werken. Als ik naar mijn eigen stu-dententijd kijk, dan was het soms lastig om een leuke bijbaan te vinden. Ik had graag gewild dat er een platform als Youbahn toen al bestond!”

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie